Thursday, December 30, 2010

TUGAS PENYELARAS PUSAT AKSES

- Menyediakan jadual bertugas untuk mengawasi penggunaan Pusat Akses Sekolah.
- Menyediakan peraturan penggunaan Pusat Akses Sekolah.
- Memastikan penggunaan Pusat Akses Sekolah direkodkan.
- Buku log penggunaan dan pergerakan kunci Pusat Akses Sekolah perlu disediakan.
- Memastikan switch hub dan router SchoolNet sentiasa dalam keadaan baik agar capaian Internet tidak terganggu.
- Memastikan aktiviti Pusat Akses Sekolah berjalan dengan lancar.
- Memantau keberkesanan aktiviti Pusat Akses Sekolah.
- Menyediakan laporan penggunaan secara berkala.
- Melaporkan sebarang kerosakan peralatan dan rangkaian kepada Setiausaha untuk tindakan selanjutnya

No comments:

Post a Comment